Klimatsmart mat

Klimatsmart mat tar hänsyn till planeten vi lever på. En klimatsmart måltid kännetecknas av flera aktiva val, från odlingsstadiet till att maten ligger på din tallrik. Men det tar inte slut där. Det är även viktigt att minimera matsvinnet. Vi har satt ihop en guide för dig som vill minska ditt matsvinn, vilket är ett viktigt steg på vägen för att minska din klimatpåverkan.

Vad är klimatsmart mat?

Ekologisk och växtbaserad mat är exempel på klimatsmart mat. Uppfödning av djur står för en stor del av klimatutsläppen. Därmed är växtbaserad mat betydligt bättre ur miljösynpunkt. Tänk även på att välja färska grönsaker efter säsong (se en sammanställning hos Naturskyddsföreningen). Klimatsmart mat är nyttig, prisvärd och bra för miljön.

Exempel på klimatsmart mat:

  • Linser
  • Bönor
  • Rotfrukter
  • Kikärtor
  • Gröna bladgrönsaker

4 steg för dig som vill äta klimatsmart

Det är vanligt att vilja äta mer klimatsmart, men hur lyckas man egentligen med det? Naturskyddsföreningen har tagit fram 4 tips som vi presenterar i korthet nedan.

1. Ät växtbaserat

En vegetarisk måltid minskar klimatpåverkan med mer än hälften i genomsnitt. Det beror till stor del på att uppfödandet av köttdjur är en stor utsläppsbov. När du handlar färska grönsaker är det bäst att välja råvaror i säsong samt ekologiskt om det är möjligt (se nästa punkt).

2. Ät ekologiskt

Bönder som odlar ekologiskt använder inte konstgödsel. Det är bra för miljön, med tanke på att konstgödsel kräver fossil energi vid tillverkningen. Konstgödsel släpper även ut luftgas, som är en växthusgas. Ytterligare en fördel är att ekobönder inte använder sig av kemiska bekämpningsmedel.

3. Välj kött med omsorg

Väljer du att äta kött kan du göra flera aktiva val, ur klimatsynvinkel. Kor och får har gräs som föda och dessa djur bidrar till miljönyttor, då betande djur hjälper till att hålla markerna öppna. Välj med fördel svenskt ekologiskt kött eller naturbeteskött om det finns.

4. Minimera matsvinnet

Det slängs mycket mat i svenska hushåll. Det gäller att planera både matinköp och måltider bättre för att komma till rätta med problemet. Smaka och lukta på mat som gått ut innan du slänger maten. I Sverige slänger vi i snitt 95 kg matavfall per år – den siffran går att minska rejält med bättre planering!

Klimatsmart måltid

Världsnaturfonden har satt ihop en guide för dig som vill göra bra val i mataffären. Guiden ger dig också en klar bild över hur gröna dina nuvarande matvanor är. Deras vägledning är upplagt enligt ett ”trafikljussystem”. De 70 vegetabilier som är med i sammanställningen är uppdelade i fyra kategorier: Ät helst, Ät gärna, Ät ibland och Var försiktig. Läs mer i Världsnaturfondens Vegoguide.

Du kan även kolla in Världsnaturfondens initiativ One Planet Plate som ger dig tips på hållbara måltider, och hur du kan äta inom ramen för planetens gränser. De har tagit fram ett veckoschema med klimatsmarta måltider som kan tillagas hemma. Kom till One Planet Plates måltidsplanering.

Din tallrik räknas

Hur kan matsvinnet minskas?

Vi på Generation Waste har genom egen erfarenhet märkt att matsvinnet minskar när svinnet vägs och registreras. Genom att dagligen få siffror på matsvinnet ökar medvetenheten hos personalen. Statistik är ett utmärkt beslutsunderlag. Läs mer om hur vårt mätverktyg hjälper dig att mäta mat och matsvinn. Mätverktyget räknar sedan om maten som slängs till pengar.

Vi har även satt ihop en artikel för dig som vill minska ditt ekologiska fotavtryck.

Din tallrik räknas

Utbildningar inom matsvinn & klimatsmart mat

Vi håller utbildningar som ökar kunskapen kring hur organisationer kan reducera matsvinnet i det dagliga arbetet. Kontakta oss så återkommer vi med ett upplägg som kan passa er organisation.