Philip Axelsson

#17 Philip Axelsson

Från: Nordish Market

Veckans goda exempel är Philip Axelsson från Nordish Market. I detta avsnitt pratar vi om resursutnyttjande, närodlat, ekologiskt, ishockey och om varför man bör ringa sin mamma lite oftare. God lyssning!

Lyssna via