Bethanie Carney Almroth

#6 Bethanie Carney Almroth

Från: Göteborgs Universitet

Veckans goda exempel är Bethanie Carney Almroth. Bethanie är Lektor och forskare i ekotoxikologi och zoofysiologi. Hennes forskning handlar om miljöeffekter av plast och plastrelaterade kemikalier med fokus på effekter i fisk. I detta avsnitt pratar vi i huvudsak om plast och dess påverkan på havet. God lyssning!

Lyssna via